Công ty TNHH Cơ Khí An Việt Cường.
Trụ sở: Lô 12 Khu Công nghiệp- Xuân Tiến – Xuân Trường – Nam Định
Tel: 0350.3762036 - 0123.447.5129 * Fax: 0350.3762.469
Email: ctyanvietcuong@gmail.com * Website:anvietcuong.com.vn